เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 21 Feb 2019 7D4N EASY WINTER STUNNING NORMANDY FRANCE 7D4N - TG (JAN-FEB) THAI AIRWAYS 49,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WINTER STUNNING NORMANDY FRANCE 7D4N - TG (JAN-FEB)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 ปารีส – รูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – นาฬิกาดาราศาสตร์ – อ็องเฟลอร์ – ท่าเรืออ็องเฟลอร์ - ก็อง
วันที่ 3 ก็อง – เข้าชมมงแซง มิเชล – หาดโอมาฮา (ยุทธการ D-Day) – ก็อง
วันที่ 4 ก็อง – โบสถ์เซนต์ปิแอร์ – ปราสาทเมืองก็อง – โบสถ์ชาย – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีส
วันที่ 5 ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 6 ปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG930 BKK - CDG (0005 - 0650)
Arrival Flight: TG931 CDG - BKK (1230 - 0600)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 49,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 47,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
Period
15 - 21 Feb 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email