เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Jan - 04 Feb 2019 8D5N EASY FAIRYTALE CASTLE 8D5N - TG (JAN-APR) THAI AIRWAYS 53,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY FAIRYTALE CASTLE 8D5N - TG (JAN-APR)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 มิวนิค – พระราชวังนึมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – ชมเมือง - ฟุสเซ่น
วันที่ 3 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – อินสบรูค – ชมเมือง
วันที่ 4 อินสบรูค – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – ซาลบวร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมซาร์ท
วันที่ 5 ซาลบวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เวียนนา
วันที่ 6 เวียนนา – ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์สเตเฟน
วันที่ 7 เวียนนา – ท่าอากาศยานเวียนนา
วันที่ 8 กรุงเทพฯ
Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG924 BKK - MUC (0050 - 0645)
Arrival Flight: TG937 VIE - BKK (1330 - 0520)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 53,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 53,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 51,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 13,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
Period
28 Jan - 04 Feb 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email