เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 29 Mar 2019 7D4N EASY WINTER CHARMING ALSACE VILLAGES 7D4N - TG (JAN-MAR) THAI AIRWAYS 49,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WINTER CHARMING ALSACE VILLAGES 7D4N - TG (JAN-MAR)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 แฟร้งค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ย่านเมืองเก่า – สตุทการ์ท – จัตุรัสพระราชวัง – อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 3 สตุทการ์ท – ช้อปปิ้ง Outlet City Metzingen – สตราสบูร์ก – โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน La Petite France
วันที่ 4 สตราสบูร์ก – หมู่บ้านริโบวิเล – ชมเมือง – หมู่บ้านริควีร์ – ชมเมือง – กอลมาร์ – ชมเมือง - ย่าน Little Venice - มูลูส
วันที่ 5 มูลูส – กรุงเบิร์น – ชมเมือง – ซึทกลอกเกอ – บ่อหมี – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 6 ลูเซิร์น – ท่าอากาศยานซูริค
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG920 BKK - FRA (2340 - 0555)
Arrival Flight: TG971 ZRH - BKK (1315 - 0610)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 49,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 47,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 34,000
Period
23 - 29 Mar 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email