เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
11 - 17 Feb 2019 7D4N EASY WINTER ENCHANTED SWITZERLAND - ITALY 7D4N (FEB-MAR) THAI AIRWAYS 53,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WINTER ENCHANTED SWITZERLAND - ITALY 7D4N (FEB-MAR)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 ซูริค – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง – กรุงเบิร์น – ชมเมือง – หอนาฬิกาแห่งเบิร์น – บ่อหมี – โลซานน์
วันที่ 3 โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – อดีตสถานที่ประทับของราชนิกุลมหิดล – โรงแรมโบริวาจ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – ปราสาทชิลยอง – แทสช์ – นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท
วันที่ 4 เซอร์แมท – นั่งรถไฟสาย กอร์นเนอร์แกรท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – เซอร์แมท – นั่งรถไฟสู่แทสช์ – มิลาน
วันที่ 5 มิลาน – Serravalle designer outlet – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ช้อปปิ้งย่าน Via Montenapoleone
วันที่ 6 มิลาน
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG970 BKK - ZRH (0035 - 0655)
Arrival Flight: TG941 MXP - BKK (1305 - 0555)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 53,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 53,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 51,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 11,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
Period
11 - 17 Feb 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email