เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 15 Jan 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
20 - 22 Jan 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
24 - 26 Feb 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
17 - 19 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
24 - 26 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
31 Mar - 02 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available