เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 24 Feb 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Closed
24 - 26 Feb 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ – ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ( - / กลางวัน / - )
วันที่ 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี (เช้า / - / - )
วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / -)
Flights
CATHEY PACIFIC
Departure Flight: CX700 (08.15-12.10)
Arrival Flight: CX703 (20.00-22.05)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 9,900
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 5,000
Period
24 - 26 Feb 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo photo
  • โปรแกรมทัวร์
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email