เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 27 Jan 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Waitlist
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 29 Jan 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Waitlist