เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 25 Feb 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet ( - / กลางวัน / - )
วันที่ 2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล (เช้า / กลางวัน / - )
วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์– กรุงเทพ (เช้า / - / - )
Flights
CATHEY PACIFIC
Departure Flight: CX700 (08.15-12.10)
Arrival Flight: CX709 (22.00-23.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 9,900
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 5,000
Period
23 - 25 Feb 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email