เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 08 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 15,900 Available
05 - 10 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 15,900 Closed
06 - 11 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
09 - 14 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
13 - 18 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
14 - 19 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
15 - 20 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
20 - 25 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
22 - 27 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
23 - 28 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
24 - 29 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Available
26 - 31 Mar 2019 6D3N EASY KOREA LANLA SPRING AIR ASIA X 16,900 Waitlist

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA LANLA SPRING
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – Wolmi Theme park – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ - ทงแดมุน
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกเข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
วันที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: XJ 700 DMK - ICN (02.40 - 10.05)
Arrival Flight: XJ 703 ICN - DMK (00.20 - 04.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,900
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 10,000
Period
03 - 08 Mar 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email