เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 24 Dec 2018 3D2N EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN (NOV - DEC18) AIR ASIA 10,900 Closed
29 - 31 Dec 2018 3D2N EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN (NOV - DEC18) AIR ASIA 13,900 Closed
30 Dec 2018 - 01 Jan 2019 3D2N EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN (NOV - DEC18) AIR ASIA 14,900 Available