เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
16 - 19 Jan 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) BANGKOK AIRWAYS 25,900 Available
17 - 20 Jan 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) BANGKOK AIRWAYS 25,900 Available
30 Jan - 02 Feb 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) BANGKOK AIRWAYS 25,900 Available
31 Jan - 03 Feb 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) BANGKOK AIRWAYS 25,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
วันที่ 2 SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค) – หมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ หรือ เกาะเฮอร่า
วันที่ 3 เที่ยวรีสอร์ทหรูบนเกาะ (รวมบุฟเฟต์อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)
วันที่ 4 เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ
Flights
BANGKOK AIRWAYS
Departure Flight: PG711 BKK - MLE (09.20 - 11.45)
Arrival Flight: PG712 MLE - BKK (12.40 - 19.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 25,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 25,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 25,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 25,900
Period
16 - 19 Jan 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email