เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 Jan - 01 Feb 2019 9D6N EASY WINTER IN TURKEY (JAN - FEB 19) TURKISH AIRLINES 32,900 Available
28 Jan - 05 Feb 2019 9D6N EASY WINTER IN TURKEY (JAN - FEB 19) TURKISH AIRLINES 33,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WINTER IN TURKEY (JAN - FEB 19)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –อิสตันบูล (บินตรง)
วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
วันที่ 5 คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 6 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
วันที่ 7 กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - พระรางวัลโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Flights
TURKISH AIRLINES
Departure Flight: TK69 BKK - IST (23.50 - 06.20+1)
Arrival Flight: TK64 IST - BKK (20.55 - 10.05+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 32,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 32,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 32,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 17,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 15,000
Period
24 Jan - 01 Feb 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email