เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 22 Dec 2018 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON OCT-DEC'18 VIETJET AIR 12,900 Closed
23 - 26 Dec 2018 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON OCT-DEC'18 VIETJET AIR 13,900 Waitlist
26 - 29 Dec 2018 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON OCT-DEC'18 VIETJET AIR 13,900 Closed