เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 24 Feb 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Closed
23 - 25 Feb 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
24 - 26 Feb 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
03 - 05 Mar 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
08 - 10 Mar 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 14,900 Available
15 - 17 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
17 - 19 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
22 - 24 Mar 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
24 - 26 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
29 - 31 Mar 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 16,900 Closed
30 Mar - 01 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
31 Mar - 02 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
12 - 14 Apr 2019 3D2N EASY WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND (CX) CATHEY PACIFIC 25,900 Available
28 - 30 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
18 - 20 May 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Available
26 - 28 May 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
09 - 11 Jun 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
30 Jun - 02 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available