เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 - 30 Dec 2018 3D2N EASY NEW YEAR BLESSING HONGKONG LEI YUE MUN (CX) CATHEY PACIFIC 27,900 Available
11 - 13 Jan 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 14,900 Waitlist
13 - 15 Jan 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
18 - 20 Jan 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Waitlist
20 - 22 Jan 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
25 - 27 Jan 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
27 - 29 Jan 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
22 - 24 Feb 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
23 - 25 Feb 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
24 - 26 Feb 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
03 - 05 Mar 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
08 - 10 Mar 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 14,900 Available
15 - 17 Mar 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
17 - 19 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
24 - 26 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
29 - 31 Mar 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 16,900 Available
30 Mar - 01 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
31 Mar - 02 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available