เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
ทาง C U Center จึงมีนโยบายให้พนักงาน Work From Home จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ
ยังคงเปิดให้บริการ และพร้อมให้บริการลูกค้าตามปกติ

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ดังนี้
081-5505991 คุณจ๋า
098-270-9746 คุณแพรว