เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 12 May 2019 7D4N EASY TULIP FESTIVAL 7D4N_TG (MAY) THAI AIRWAYS 52,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY TULIP FESTIVAL 7D4N_TG (MAY)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 บรัสเซลส์ – บาเรล์-นัสเซา – ชมเมือง – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัม
วันที่ 3 อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – ชมกังหันลม – โรงงานรองเท้าไม้ – โรงงานชีส – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม
วันที่ 4 อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – Designer Outlet Rosada – บรูจส์
วันที่ 5 บรูจส์ – ชมย่านเมืองเก่า – จตุรัสเบิร์ก – จัตุรัสมาร์ค – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – รูปปั้นแมเนเกนพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส – ช้อปปิ้งย่าน Rue Neuve
วันที่ 6 กรุงบรัสเซลส์ – ท่าอากาศยานบรัสเซลส์
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG934 BKK - BRU (0030 - 0740)
Arrival Flight: TG935 BRU - BKK (1330 - 0535)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 52,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 52,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 50,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 14,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 34,000
Period
06 - 12 May 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email