เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 25 Oct 2019 7D 4N EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N BY QR (CZ-AU-HU) AUG-OCT QATAR AIRWAYS 43,990 Waitlist

Program Information Waitlist

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N BY QR (CZ-AU-HU) AUG-OCT
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา (กาตาร์)
วันที่ 2 โดฮา - ปราก (สาธารณรัฐเช็ก) - คุทนา โฮรา - วิหารเซนต์บาร์บารา - ปราก - สะพานชาลส์ - จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 3 ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - โกลเด้นเลนหรือตรอกทองคำ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่ 4 เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลล์สตัทท์ (ออสเตรีย) - เวียนนา
วันที่ 5 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน - ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
วันที่ 6 บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์เเมตเทียส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ - กรุงโดฮา (กาตาร์)
วันที่ 7 โดฮา - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR833 BKK - DOH // QR289 DOH - PRG (2045 - 2355 // 0230 - 0740)
Arrival Flight: QR200 BUD - DOH // QR834 DOH - BKK (1730 - 2340 // 0140 - 1240)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 43,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 43,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 41,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 23,990
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,000
มัดจำ 28,500
Period
19 - 25 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email