เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 28 Oct 2019 8D 5N EASY HIGHLIGHT WESTERN EUROPE 8D5N BY QR (FR-BE-NE) SEP-OCT QATAR AIRWAYS 48,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY HIGHLIGHT WESTERN EUROPE 8D5N BY QR (FR-BE-NE) SEP-OCT
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา (กาตาร์)
วันที่ 2 ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท
วันที่ 4 ปารีส – บรูจส์ – ย่านเมืองเก่าบรูจส์ – จัตุรัสเบิร์ก – จัตุรัสมาร์ค – กรุงบรัสเซลส์
วันที่ 5 กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – แมเนเกนพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัม – บุสซุม
วันที่ 6 บุสซุม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม – โรงงานเจียระไนเพชร – บุสซุม
วันที่ 7 บุสซุม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – โรงงานชีสและโรงงานทำรองเท้าไม้ - ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – โดฮา
วันที่ 8 กรุงเทพฯ
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR833 BKK - DOH // QR041 DOH - CDG (2045 - 2355 // 0145 - 0740)
Arrival Flight: QR274 AMS - DOH // QR834 DOH - BKK (1615 - 2335 // 0140 - 1240)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 48,990 > 46,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 46,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 45,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 28,990
พักเดี่ยว 11,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,000
มัดจำ 29,000
Period
21 - 28 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email