เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 19 Apr 2019 7D4N EASY SONGKRAN JUNGFRAUJOCH 7D4N QATAR AIRWAYS 59,990 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY SONGKRAN JUNGFRAUJOCH 7D4N
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 โดฮา - ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 3 ปารีส – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท – ดิจอง – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง
วันที่ 4 ดิจอง – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – อดีตสถานที่ประทับของราชนิกุลมหิดล – โรงแรมโบริวาจ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – อินเทอลาเก้น
วันที่ 5 อินเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราว – ยอดเขาจุงฟราว – นั่งรถไฟลงสู่เลาเทอร์บรุนเน่น – ลูเซิร์น - ย่านเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
วันที่ 6 สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - ซูริค - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ท่าอากาศยานซูริค
วันที่ 7 โดฮา – กรุงเทพฯ
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR981 BKK-DOH // QR041 DOH-CDG (2035 - 2350 // 0135 - 0740)
Arrival Flight: QR096 ZRH-DOH // QR836 DOH-BKK (1800 - 0050 // 0255 - 1330)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 59,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 57,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 35,990
พักเดี่ยว 15,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,000
มัดจำ 34,000
Period
13 - 19 Apr 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email