เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
14 - 20 Jul 2019 7D 4N EASY SNOW IN SUMMER TITLIS BY QR (SW-FR) JUL-OCT QATAR AIRWAYS 50,990 Waitlist

Program Information Waitlist

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY SNOW IN SUMMER TITLIS BY QR (SW-FR) JUL-OCT
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2 ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซุค – ชมเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองและช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
วันที่ 3 ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ดิจอง
วันที่ 4 ดิจอง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส
วันที่ 5 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 6 ปารีส – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคคาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล
วันที่ 7 โดฮา – กรุงเทพฯ
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR833 BKK-DOH // QR093 DOH-ZRH (2040 - 2350 // 0200 - 0720)
Arrival Flight: QR038 CDG-DOH // QR832 DOH-BKK (2240 - 0600 // 0800 - 1900)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 50,990 > 48,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 50,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 48,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 30,990
พักเดี่ยว 9,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,000
มัดจำ 29,000
Period
14 - 20 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email