เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 27 Sep 2019 7D 4N EASY TOP OF EUROPE 7D4N BY QR (FR-SW) SEP-OCT QATAR AIRWAYS 49,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY TOP OF EUROPE 7D4N BY QR (FR-SW) SEP-OCT
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2 ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 3 ปารีส – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท – ดิจอง – ชมย่านเมืองเก่า – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง
วันที่ 4 ดิจอง – โลซานน์ – อดีตสถานที่ประทับของราชนิกุลมหิดล –โรงแรมโบริวาจ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง
วันที่ 5 อินเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราว – ยอดเขาจุงฟราว – นั่งรถไฟสู่เลาเทอร์บรุนเน่น – ลูเซิร์น – ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
วันที่ 6 ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ท่าอากาศยานซูริค
วันที่ 7 โดฮา – กรุงเทพฯ
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR981 BKK-DOH // QR041 DOH-CDG (1940 - 2250 // 0100 - 0655)
Arrival Flight: QR096 ZRH-DOH // QR836 DOH-BKK (1805 - 0055 // 0225 - 1330)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,990 > 47,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 47,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 46,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 30,990
พักเดี่ยว 10,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,000
มัดจำ 29,000
Period
21 - 27 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email