เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 26 May 2019 7D4N EASY CHARMING VILLAGES & TITLIS 7D4N_QR (MAY) QATAR AIRWAYS 50,990 Waitlist

Program Information Waitlist

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY CHARMING VILLAGES & TITLIS 7D4N_QR (MAY)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงโดฮา (กาตาร์)
วันที่ 2 แฟร้งค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ย่านเมืองเก่า – สตุทการ์ท – จัตุรัสพระราชวัง – อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 3 ช้อปปิ้ง Outlet City Metzingen – สตราสบูร์ก – โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน La Petite France
วันที่ 4 สตราสบูร์ก – หมู่บ้านริโบวิเล – ชมเมือง – หมู่บ้านริควีร์ – ชมเมือง – กอลมาร์ – ชมเมือง - ย่าน Little Venice
วันที่ 5 กอลมาร์ – เอนเกลเบิร์ก - กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair - ยอดเขาทิตลิส - รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานหิมะ - เอนเกลเบิร์ก - ลูเซิร์น
วันที่ 6 ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - ซูริค - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ท่าอากาศยานซูริค
วันที่ 7 โดฮา – กรุงเทพฯ
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR833 BKK - DOH // QR069 DOH - FRA (2055 - 0010 // 0135 - 0710)
Arrival Flight: QR096 ZRH-DOH // QR836 DOH-BKK (1800 - 0050 // 0255 - 1330)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 50,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 50,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 48,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 31,490
พักเดี่ยว 15,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,000
มัดจำ 34,000
Period
20 - 26 May 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email