เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 Aug - 01 Sep 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 39,990 Available
13 - 19 Sep 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 39,990 Available
09 - 15 Oct 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 39,990 Available
18 - 24 Oct 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 38,990 Available