เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 10 Dec 2019 8D5N EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR (FR-SW-IT) DEC-JAN QATAR AIRWAYS 49,990 Available
25 Dec 2019 - 01 Jan 2020 8D5N EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR (FR-SW-IT) DEC-JAN QATAR AIRWAYS 63,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR (FR-SW-IT) DEC-JAN
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2 ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 3 ปารีส – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ดิจอง
วันที่ 4 ดิจอง – ชมย่านเมืองเก่า – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจอง – จัตุรัสกลางเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า - เอนเกลเบิร์ก
วันที่ 5 เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต - เอนเกลเบิร์ก – มิลาน
วันที่ 6 มิลาน – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
วันที่ 7 เมสเตร – มิลาน – ดูโอโม – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ย่าน Via Montenapoleone – ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
วันที่ 8 โดฮา – กรุงเทพฯ
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR833 BKK-DOH // QR041 DOH-CDG (1935 - 2325 // 0115 - 0645)
Arrival Flight: QR118 MXP-DOH // QR838 DOH-BKK (2215 - 0605 // 0835 - 1920)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 49,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 47,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 30,990
พักเดี่ยว 9,000
พักคู่ (TWIN) 0
พักคู่ (DOUBLE) 0
พัก 3 ท่าน (TRIPLE) 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 10,000
มัดจำ 25,000
Period
03 - 10 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email