เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 31 Aug 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 44,990 Available
07 - 13 Sep 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 44,990 Available
18 - 24 Oct 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 46,990 Available