เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 10 Dec 2019 7D 4N EASY ENCHANTED EUROPE 7D4N BY QR (SW-IT) DEC-FEB QATAR AIRWAYS 45,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY ENCHANTED EUROPE 7D4N BY QR (SW-IT) DEC-FEB
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2 ซูริค – ซุค – ชมเมืองเก่าซุค – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น – เที่ยวชมเมือง – กรุงเบิร์น
วันที่ 3 กรุงเบิร์น – ชมย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – สถานที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – แทสช์
วันที่ 4 แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือนั่งรถไฟกอร์นเนอร์กราท – นั่งรถไฟกลับแทสช์ – มิลาน
วันที่ 5 มิลาน – เจนัว – วิหารซานลอเรนโซ – ประตูปอทา ซอปรานา – บ้านโคลัมบัส – ท่าเรือเจนัว – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet – มิลาน
วันที่ 6 มิลาน – เมืองริมทะเลสาบโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ – มิลาน – ดูโอโมแห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ย่าน Via Montenapoleone – ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
วันที่ 7 โดฮา – กรุงเทพฯ
Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR981/QR093 BKK-DOH/DOH-ZRH (2020 - 2359 / 0200 - 0630)
Arrival Flight: QR118/QR838 MXP-DOH/DOH-BKK (2215 - 0605 / 0835 - 1920)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 45,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 45,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 43,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 26,990
พักเดี่ยว 10,500
พักคู่ (TWIN) 0
พักคู่ (DOUBLE) 0
พัก 3 ท่าน (TRIPLE) 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 10,000
มัดจำ 20,000
Period
04 - 10 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email