เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 26 Mar 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
31 Mar - 02 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) NOV'18-MAR'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 14 Apr 2019 3D2N EASY WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND (CX) CATHEY PACIFIC 25,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 - 30 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
18 - 20 May 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Closed
26 - 28 May 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
09 - 11 Jun 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
30 Jun - 02 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available