เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 14 Apr 2019 3D2N EASY WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND (CX) CATHEY PACIFIC 25,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND (CX)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - อิสระช็อปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - Symphony of light ( - / กลางวัน / เย็น )
วันที่ 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี (เช้า / - / - )
วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต – กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / -)
Flights
CATHEY PACIFIC
Departure Flight: CX700 (08.15-12.10)
Arrival Flight: CX617 (22.25-00.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 25,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 25,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 25,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 17,900
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 10,000
Period
12 - 14 Apr 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 - 30 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available