เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 14 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
27 - 29 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 21,900 Available