เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
29 - 31 Mar 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 16,900 Closed
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Mar - 01 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 07 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Available
19 - 21 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
27 - 29 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
24 - 26 May 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
31 May - 02 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
02 - 04 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
22 - 24 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 06 May 2019 3D2N EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE (CX) MAY-JUN'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Available
23 - 25 May 2019 3D2N EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE (CX) MAY-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available