เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 27 Aug 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
07 - 09 Sep 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
13 - 15 Sep 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
26 - 28 Oct 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Aug - 01 Sep 2019 3D2N EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
20 - 22 Sep 2019 3D2N EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available