เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
29 - 31 Mar 2019 3D2N EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX) CATHEY PACIFIC 16,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet – Symphony of light ( - / กลางวัน / เย็น )
วันที่ 2 ติ่มซำ – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต (เช้า / กลางวัน / - )
วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / -)
Flights
CATHEY PACIFIC
Departure Flight: CX700 (08.15-12.10)
Arrival Flight: CX709 (22.00-23.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 16,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 16,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 16,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 9,900
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 5,000
Period
29 - 31 Mar 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Mar - 01 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) CATHEY PACIFIC 15,900 Available