เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 06 May 2019 3D2N EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE (CX) MAY-JUN'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Available
23 - 25 May 2019 3D2N EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE (CX) MAY-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE (CX) MAY-JUN'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านนองปิง – พระใหญ่โป้วหลิน – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet ( - / กลางวัน / - )
วันที่ 2 ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – วัดหมันโหม๋ว – REPULSE BAY – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต ( เช้า / กลางวัน / - )
วันที่ 3 ติ่มซำ – วัดหยวนหยวน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดทินหัว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบิน กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / -)
Flights
CATHEY PACIFIC
Departure Flight: CX700 (08.15-12.10)
Arrival Flight: CX617 (21.35-23.40)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 18,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 18,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 12,900
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 5,000
Period
04 - 06 May 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 26 May 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
31 May - 02 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available