เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 26 May 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Closed
31 May - 02 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available