เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 23 Jul 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
26 - 28 Jul 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Available