เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 27 Aug 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Aug - 01 Sep 2019 3D2N EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19
Program Detail
วันที่ 1 วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet ( - / กลางวัน / เย็น )
วันที่ 2 วันที่ 2 ติ่มซำ – วัดหยวนหยวน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
วันที่ 3 วันที่ 3 ติ่มซำ – ชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ – วัดหมันโหม่ว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / -)
Flights
CATHEY PACIFIC
Departure Flight: CX700 (08.15-12.10)
Arrival Flight: CX709 (22.00-23.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,900 > 13,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 13,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 13,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 10,900
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 5,000
Period
30 Aug - 01 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email