เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 16 May 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 35,900 Closed
13 - 17 May 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 35,900 Available
18 - 22 May 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 39,900 Available
25 - 29 May 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 37,900 Available
27 - 31 May 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 35,900 Available

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – ปราสาทมัตสึโมโต้
วันที่ 3 สถานีโอกิซาว่า – เขื่อนคุโรเบะ – ยอดเขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – สถานีทาเทยาม่า – คานาซาว่า
วันที่ 4 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ
วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL738 BKK-NGO (0.25-08.00)
Arrival Flight: JL737 NGO-BKK (10.30-14.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 35,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 35,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 35,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 23,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
12 - 16 May 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email