เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 11 Nov 2019 6D3N EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6D3N (JL) เข้านาโกย่า-ออกฮาเนดะ NOV'19 JAPAN AIRLINES 34,900 Available
12 - 17 Nov 2019 6D3N EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6D3N (JL) เข้านาโกย่า-ออกฮาเนดะ NOV'19 JAPAN AIRLINES 34,900 Available
18 - 23 Nov 2019 6D3N EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6D3N (JL) เข้านาโกย่า-ออกฮาเนดะ NOV'19 JAPAN AIRLINES 34,900 Available
25 - 30 Nov 2019 6D3N EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6D3N (JL) เข้านาโกย่า-ออกฮาเนดะ NOV'19 JAPAN AIRLINES 34,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6D3N (JL) เข้านาโกย่า-ออกฮาเนดะ NOV'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ – หุบเขาโครังเค – โอบาระ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
วันที่ 3 ทะเลสาบฮามานะ – มิชิมา สกายวอร์ค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ศาลเจ้าเมจิ – อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ - เมืองโอไดบะ
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL738 BKK-NGO (00.55-08.30)
Arrival Flight: JL033 HND-BKK (00.05-05.05)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 34,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 34,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 34,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 24,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
06 - 11 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email