เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 - 30 Mar 2019 5D3N EASY ENJOY WINTER NAGOYA 5D3N (JL) DEC'18 - MAR'19 JAPAN AIRLINES 34,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY ENJOY WINTER NAGOYA 5D3N (JL) DEC'18 - MAR'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า
วันที่ 3 สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ
วันที่ 4 ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL738 BKK-NGO (0.25-08.00)
Arrival Flight: JL737 NGO-BKK (10.30-14.50)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 34,900 > 28,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 28,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 28,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 21,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
26 - 30 Mar 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email