เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 22 Dec 2019 5D3N EASY WINTER SNOW MONKEY 5D3N (JL) DEC'19 - MAR'20 JAPAN AIRLINES 33,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WINTER SNOW MONKEY 5D3N (JL) DEC'19 - MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – มัตซึโมโต
วันที่ 3 Kosha Yomase Ski Resort – ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตซึโมโต้
วันที่ 4 ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL738 BKK-NGO (00.55-08.30)
Arrival Flight: JL737 NGO-BKK (11.35-16.05)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 33,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 33,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 33,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 23,900
พักเดี่ยว 8,900
พักคู่ (TWIN) 0
พักคู่ (DOUBLE) 0
พัก 3 ท่าน (TRIPLE) 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
18 - 22 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email