เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 25 Aug 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 20,900 Waitlist

Program Information Waitlist

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19
Program Detail
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ
Flights
PEACH AIR
Departure Flight: MM990 BKK-OKA (01.55 - 07.55)
Arrival Flight: MM989 OKA-BKK (21.55 - 00.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 20,900 > 13,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 13,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 13,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 15,900
พักเดี่ยว 6,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 15,000
Period
22 - 25 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email