เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
07 - 10 Nov 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) NOV'19 - MAR'20 PEACH AIR 19,900 Closed
14 - 17 Nov 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) NOV'19 - MAR'20 PEACH AIR 19,900 Available
21 - 24 Nov 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) NOV'19 - MAR'20 PEACH AIR 20,900 Available
28 Nov - 01 Dec 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) NOV'19 - MAR'20 PEACH AIR 19,900 Available

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) NOV'19 - MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ
Flights
PEACH AIR
Departure Flight: MM990 BKK-OKA (01.55 - 07.55)
Arrival Flight: MM989 OKA-BKK (21.55 - 00.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 19,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 19,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 19,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 15,900
พักเดี่ยว 6,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 15,000
Period
07 - 10 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email