เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 30 Aug 2019 6D3N EASY LOVE FLOWER GOLDEN ROUTE 6D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกฮาเนดะ JUL-SEP'19 JAPAN AIRLINES 29,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY LOVE FLOWER GOLDEN ROUTE 6D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกฮาเนดะ JUL-SEP'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โอซาก้า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 3 ทะเลสาบฮามานะ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ศาลเจ้าเมจิ – อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ - เมืองโอไดบะ
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL728 BKK-KIX (23.30-07.05)
Arrival Flight: JL033 HND-BKK (00.40-05.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 29,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 19,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
25 - 30 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email