เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
10 - 15 Dec 2019 6D3N EASY LOVE SNOW OSAKA TOKYO 6D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกฮาเนดะ DEC'19-JAN'20 JAPAN AIRLINES 34,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY LOVE SNOW OSAKA TOKYO 6D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกฮาเนดะ DEC'19-JAN'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โอซาก้า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 3 ทะเลสาบฮามานะ – มิชิม่า สกายวอร์ค - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 4 ลานสกีฟูจิเทน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ศาลเจ้าเมจิ – อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ - เมืองโอไดบะ
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL728 BKK-KIX (22.25-06.05)
Arrival Flight: JL033 HND-BKK (00.05-05.05)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 34,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 34,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 34,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 19,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
10 - 15 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email