เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 05 Feb 2020 5D3N EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO 5D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกนาริตะ FEB-MAR'20 JAPAN AIRLINES 33,900 Available
09 - 13 Feb 2020 5D3N EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO 5D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกนาริตะ FEB-MAR'20 JAPAN AIRLINES 34,900 Available
17 - 21 Feb 2020 5D3N EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO 5D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกนาริตะ FEB-MAR'20 JAPAN AIRLINES 33,900 Available
25 - 29 Feb 2020 5D3N EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO 5D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกนาริตะ FEB-MAR'20 JAPAN AIRLINES 33,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO 5D3N (JL) เข้าโอซาก้า-ออกนาริตะ FEB-MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โอซาก้า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 3 ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – เมนูขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน
วันที่ 4 ลานสกีฟูจิเทน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชิบุยะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL728 BKK-KIX (22.25-06.05)
Arrival Flight: JL707 NRT-BKK (18.15-23.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 33,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 33,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 33,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 19,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
01 - 05 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email