เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
17 - 21 Apr 2019 5D3N EASY KOREA LOVE MARATHON เมนูล็อบสเตอร์ ปูยักษ์อลาสก้า KOREAN AIR 30,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA LOVE MARATHON เมนูล็อบสเตอร์ ปูยักษ์อลาสก้า
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 เทศกาลดอกทิวลิป Taean World Flower Festivel 2019 – หมู่บ้านวัฒนธรรม Oeam Folk Village
วันที่ 3 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พระราชวังเคียงบกคุง – ดิวตี้ฟรี โซลทาวเวอร์
วันที่ 4 เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอน INTERNATIONAL LOVE MARATHON กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย,ทำคิมบับ,สวมชุดฮันบก – ช้อปปิ้งย่านฮงแด พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
Flights
KOREAN AIR
Departure Flight: KE 652 BKK-ICN (22.40 - 06.10)
Arrival Flight: KE 651 ICN-BKK (17.35 - 21.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 30,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 30,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 30,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 16,900
พักเดี่ยว 8,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 15,000
Period
17 - 21 Apr 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email