เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 07 May 2019 5D3N EASY KOREA SPRING LOVER JIN AIR 17,900 Available
09 - 13 May 2019 5D3N EASY KOREA SPRING LOVER JIN AIR 17,900 Available
15 - 19 May 2019 5D3N EASY KOREA SPRING LOVER JIN AIR 18,900 Available
18 - 22 May 2019 5D3N EASY KOREA SPRING LOVER JIN AIR 17,900 Available
21 - 25 May 2019 5D3N EASY KOREA SPRING LOVER JIN AIR 16,900 Available
24 - 28 May 2019 5D3N EASY KOREA SPRING LOVER JIN AIR 17,900 Available
27 - 31 May 2019 5D3N EASY KOREA SPRING LOVER JIN AIR 16,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA SPRING LOVER
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อินชอน – หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง – ทงแดมุน
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
Flights
JIN AIR
Departure Flight: LJ 002 BKK - ICN (01.05 - 08.25)
Arrival Flight: LJ 001 ICN - BKK (19.55 - 23.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 17,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,900
พักเดี่ยว 6,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 5,000
Period
03 - 07 May 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email