เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 27 Aug 2019 5D3N EASY KOREA SUMMER JIN AIR 14,900 Closed
26 - 30 Aug 2019 5D3N EASY KOREA SUMMER JIN AIR 13,900 Waitlist
29 Aug - 02 Sep 2019 5D3N EASY KOREA SUMMER JIN AIR 14,900 Waitlist

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA SUMMER
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK
วันที่ 3 ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – สะพานสายรุ้งบันโพ
วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
Flights
JIN AIR
Departure Flight: LJ 002 BKK - ICN (01.05 - 08.25)
Arrival Flight: LJ 001 ICN - BKK (19.55 - 23.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 14,900 > 12,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 12,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 12,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,900
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 5,000
Period
23 - 27 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email