เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 07 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available
03 - 08 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available
04 - 09 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available
09 - 14 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 17,900 Available
11 - 16 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 17,900 Available
16 - 21 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available
17 - 22 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available
18 - 23 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 18,900 Available
19 - 24 Oct 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 18,900 Available
29 Oct - 03 Nov 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available
30 Oct - 04 Nov 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available
31 Oct - 05 Nov 2019 6D3N EASY KOREA AUTUMN LOVELY AIR ASIA 16,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA AUTUMN LOVELY
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – สวนศิลปะ อันยาง – โซล ทาวเวอร์ – ฮงแด
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี – เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
วันที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
Flights
AIR ASIA
Departure Flight: XJ 700 DMK - ICN (02.35 - 10.05)
Arrival Flight: XJ 703 ICN - DMK (19.55 - 23.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 16,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 16,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 16,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,900
พักเดี่ยว 6,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 10,000
Period
02 - 07 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email