เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 05 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
03 - 07 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
05 - 09 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
07 - 11 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
09 - 13 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
11 - 15 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
13 - 17 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
15 - 19 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 16,900 Available
17 - 21 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
19 - 23 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
21 - 25 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
23 - 27 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 17,900 Available
25 - 29 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 19,900 Available
27 - 31 Dec 2019 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 22,900 Available
29 Dec 2019 - 02 Jan 2020 5D3N EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) JIN AIR 25,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อินชอน – เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เล่นสกี
วันที่ 3 หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี –โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –ฮงแด –TRICK EYE + ICE MUSEUM– ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
Flights
JIN AIR
Departure Flight: LJ 004 BKK - ICN (22.25 – 05.40+1)
Arrival Flight: LJ 003 ICN - BKK (17.10 – 21.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 17,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,900
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 10,000
Period
01 - 05 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email