เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 Nov - 01 Dec 2019 6D3N EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล) AIR ASIA 17,900 Available
27 Nov - 02 Dec 2019 6D3N EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล) AIR ASIA 17,900 Available
28 Nov - 03 Dec 2019 6D3N EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล) AIR ASIA 17,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – หมู่บ้านสีลูกกวาด - Heyri Art Valley
วันที่ 3 เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์
วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พระราชวังชางด๊อกกุง – Ikseondong - ดิวตี้ฟรี –โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย + KIMCHI SCHOOL + ฮันบก - ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
วันที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
Flights
AIR ASIA
Departure Flight: XJ 700 DMK - ICN (02.35 - 10.05)
Arrival Flight: XJ 703 ICN - DMK (00.20 - 04.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 17,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,900
พักเดี่ยว 6,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 10,000
Period
26 Nov - 01 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email