เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 07 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล) AIR ASIA 17,900 Available
03 - 08 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล) AIR ASIA 17,900 Available
28 Jan - 02 Feb 2020 6D3N EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล) AIR ASIA 17,900 Available
29 Jan - 03 Feb 2020 6D3N EASY KOREA SKI LOVER (พักสกี-โซล) AIR ASIA 17,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
07 - 12 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
08 - 13 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
09 - 14 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
14 - 19 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
15 - 20 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
16 - 21 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
22 - 27 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
23 - 28 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available
24 - 29 Jan 2020 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล) AIR ASIA 18,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA SKI ICE FISHING (พักสกี-โซล)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว) - สกีรีสอร์ท
วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์
วันที่ 4 ศูนย์เครื่องสำอาง – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก - DUTY FREE – คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
วันที่ 5 ห้า ศูนย์โสม - Trick eye museum + Ice museum - ช้อปปิ้งฮงแด – Hyundai Premium Outlet - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
วันที่ 6 ท่าอากาศยานอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
Flights
AIR ASIA
Departure Flight: XJ 700 DMK - ICN (02.35 - 10.05)
Arrival Flight: XJ 703 ICN - DMK (00.20 - 04.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 18,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 18,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 9,900
พักเดี่ยว 7,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 10,000
Period
07 - 12 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email